Landsmøte for Arbeid og Inkludering

Styreformann og daglig leder i Mindus er i disse dager på landsmøte for bransjen.
Programmet for bransjen veksler mellom digitalisering og inkludering.
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, Krf, var en av innlederne.
Han snakket mye om Krf sin holdning til både AFT- og VTA tiltaket.
Han argumenterte med at «arbeid er den viktigste grunnsteinen i vårt velferdssamfunn.
Han ga uttrykk for at det var en tverrpolitisk positiv holdning til, ikke å bare videreføre tiltaket, men også videreutvikle det.
Statsbudsjettet legges frem 8. oktober og da vil vi kunne se om ord blir gjort til handling.