Arbeidsnorsk med praksis

Arbeidsnorsk med praksis

Norsk språk er mye mere enn bøying av verb og bruk av pronomen. Arbeidslivet er en sammensatt greie med både språk, lover, uskrevne regler, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og mye annet. «Norsk med arbeidspraksis» prøver å komme innom det mest nødvendige. Men å tro at man kan dra gjennom 12 års skolepensum på et seks måneders kurs, blir nok «å gape over for mye». Var forresten det et vanlig norsk uttrykk? Hva mente jeg egentlig nå?

«Arbeidsnorsk med praksis» er et kurs som går over seks måneder. Deltakerne er vanligvis mennesker som har avsluttet Introduksjonsprogrammet. Dette er ofte mennesker fra Midtøsten eller Afrika. Men nesten like mange er mennesker som har kommet til Norge på grunn av arbeidsmulighetene, eller kjærligheten. Mennesker fra vestlige deler av Europa, eller mennesker som kommer veldig langt østfra, er sterkt representert her.

Bakgrunnen er dermed vidt forskjellig. Enkelte deltakere kan være analfabeter, mens noen kan ha diplomer fra Universitet i hjemlandet.

Felles for alle er at norskkompetansen er såpass mangelfull, at det blir utfordrende å skaffe ordinært arbeid.

Deltakerne er i praksisarbeid tre dager i uken. Hver av disse dagene får de 1,5 timer veiledning fra Mindus. På denne måten får også praksisplassen og Mindus et tett samarbeid. To dager i uka er det norsk språk- og arbeidsliv i teorien. Det vil si klasseromsundervisning.

Alle deltakerne får en individuell kartlegging, og er selv med på å utforme en individuell handlingsplan. All bakgrunn, med både formell og reell kompetanse, blir tatt hensyn til. Ikke minst blir deltakernes egne ønsker og mål ivaretatt når det skaffes praksisplass.

Av og til må deltakerne realitetsorienteres noe. Å bli advokat eller lege i Norge er ikke gjort over natta.

Den daglige veiledningen rettes spesifikt mot den aktuelle praksisplassen. Det er lite hensiktsmessig å lære om melk, ost og brødtyper om du jobber på en industriarbeidsplass. Da er det kjekt å vite hva en skiftenøkkel er.

Kurset legges opp til å være så målbart som mulig. Å måle forståelse av norsk væremåte, forståelse av normer og ansiktsuttrykk, er vanskelig. Ren språkutvikling er målbart.  Mindus bruker en nasjonal språktest, hvor elevene plasseres i «riktig» språkgruppe. Fra A1 og oppover til B2. Det vil i praksis si et nivå fra helt manglende forståelse av norsk språk, til nivå på linje med Norsk Videregående Skole. Uansett forsøker Mindus å måle en ønsket språklig progresjon.

Mindus er avhengige av et positivt, godt og ikke minst nært samarbeid med næringslivet i Lindesnesregionen. Det er disse som stiller med praksisplassene.

«Det er viktig at næringslivet stiller opp og tar et samfunnsansvar», sier leder ved Coop Prix Lindesnes Synnøve Aspvik. «Det er verdifullt å hjelpe mennesker til å bli bedre i norsk – for deretter å kunne fungere i norsk arbeidsliv. I tillegg kan vi bruke kurset som en rekrutteringsarena. Flere av deltakerne har endt opp med både deltidsarbeid og fullt fast arbeid»,  sier Aspvik videre.

Mindus er tuftet på likeverd, mot og muligheter. «Arbeidsnorsk med praksis» er med på å fronte nettopp disse grunnverdiene.

Kontaktperson

Øyvind Liseth
Prosjektansvarlig

404 14 957

«Det er viktig at næringslivet stiller opp og tar et samfunnsansvar»,
sier leder ved Coop Prix Lindesnes
Synnøve Aspvik.