Jobbformidling

For Jobbsøker

FOR JOBBSØKER

Mindus sitt formål er å være en bro til arbeidslivet for jobbsøkere fra NAV som er i ulike arbeidsmarkedstiltak. I et godt og tett samarbeid med NAV og næringslivet hjelper Mindus jobbsøkerne med å finne muligheter og motivasjon til å komme i jobb.

Målsetningen er økt yrkesdeltakelse for regionens innbyggere, og derigjennom et størst mulig samfunnsansvar. Jobbsøkerne blir avklart og kvalifisert gjennom bedriftens virksomhetsområder og gjennom det ordinære arbeidsliv i regionen.

Les mer om å være jobbsøker gjennom Mindus

For Arbeidsgiver

Mindus Rekrutering

Trenger du ?

  • Vikar, heltid,deltid eller engasjement
  • Jobbsøker med erfaring fra butikk, kunde-behandling, kontor, mekanisk produskjon , skilt, graverintg, tre-emballasje og mye annet
  • Jobbsøker med referanse
Les mer om hva et samarbeid med Mindus kan gi deg