For Arbeidsgiver

FOR ARBEIDSGIVERE:

Mindus sin visjon er å være en bro til arbeidslivet for jobbsøkere som er i ulike arbeidsmarkedstiltak via NAV. I et godt og tett samarbeid med næringslivet hjelper Mindus jobbsøkerne med å finne muligheter og motivasjon til å komme i jobb.

Mindus kvalifiserer jobbsøkere til å dekke ulike behov i arbeidsmarkedet gjennom skreddersydde opplegg,  arbeidsutprøving og tett oppfølging .

Gjennom ulike former for arbeidstrening, forbereder vi våre jobbsøkere på hva du som arbeidsgiver forventer og trenger. Deretter finner vi sammen ut hvordan jobbsøkeren best blir inkludert og oppnår JOBBMATCH i din bedrift.

Arbeidsutprøving skjer under tett oppfølging av Mindus sine profesjonelle jobbkonsulenter.  Mindus gir Oppfølgingsgaranti.

For evt spørsmål , eller ytterligere informasjon – ta kontakt med:

Ringer i Vannet – NHO

NHO er opptatt av at de som har vært utenfor arbeidslivet skal få nye muligheter. Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi som gjør det enklere for NHO-bedrifter å få nye medarbeidere.

Klikk på samarbeidsmerket for mer informasjon!

Tore Foss
Jobbkonsulent

T 906 45 186

 

Mindus rekruttering

Vi kan tilby vikar, heltid, deltid, engasjement. Jobbsøkere med erfaring fra butikk, kundebehandling, butikk, kontor, produksjon, skilt, trevare og mye mer.

Oppfølgingsgaranti fra Mindus og jobbsøkere med referanse!