Jobbklubb

Jobbklubb på Mindus:

«Hjelp til selvhjelp» oppsummerer godt Jobbklubb på Mindus. Kurset er mer enn et kurs. Det er en arena for nettverksbygging mellom mennesker, og mellom deltakerne og arbeidsmarkedet.

De fleste deltakerne på Jobbklubb har vært uten arbeid over tid. Dette påvirker oss mennesker. Uavhengig av bakgrunn. Noen deltakere kan ha ingen eller liten formell kompetanse, mens andre kan være høyt utdannet på Universitetsnivå. På Jobbklubb har alle en ting felles: Alle er arbeidssøkere.

Jobbklubb er en felles arena med felles rammer. Rammene er tydelige og forutsigbare. Oppstart klokka 09.00., ferdige klokka 15.00. I fire uker. Det vil si at hverdagen er mer strukturert enn om du sitter hjemme alene og skriver jobbsøknader. Eller sitter i sofaen og titter i veggen.

Deltakerne blir alltid en sammensveiset gjeng som oppfordrer og hjelper hverandre med felles mål: Komme i ordinært arbeid. «Å-ja – du er mekaniker. Onkelen min trenger en ekstra mann akkurat nå», er en av mange kommentarer som har falt under Jobbklubb. I tillegg til at deltakerne hjelper hverandre med jobbsøking og nettverksbygging, bruker arbeidsgivere Jobbklubb som en rekrutteringsarena. Både store og små firma i Lindesnesregionen ringer stadig vekk til Mindus: «Vi trenger folk. Kan vi komme på Jobbklubb og presentere bedriften?»

Jobbklubb gjennomfører individuell kartlegging og lager en individuell karriereplan. Folk er forskjellige, og ulike ferdigheter må pusses for at enkeltpersonen skal stå bedre rustet for arbeidslivet. 

 

Noen bør bruke tid på å lage en skikkelig CV, mens andre trenger hjelp til å skrive selve søknaden. En norsklærer trenger forhåpentligvis ikke så mye hjelp til dette, så den arbeidssøkende læreren kan kanskje lære noe annet?

For eksempel hvordan man kan fremstå som den beste varianten av seg selv på jobbintervjuet? Eller lese og forstå stillingsannonser? Eller hvordan bruke det digitale nettverket for å finne aktuelle stillinger?

Det jobbes også mye med det menneskelige aspektet. Kanskje er det behov for en prat om motivasjonen? Kanskje den private økonomien er så uoversiktlig at den bremser hverdagen? Kanskje har selvbildet fått seg en knekk?

Mindus er heldig og har medarbeidere med for eksempel lærerkompetanse, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter, samt ulike fagbrev innen håndtverk og industri med mer. Flere ansatte har formell kompetanse på veiledning, rekruttering og motiveringsarbeid. 

«Alle kan ikke bli best – men alle kan bli bedre», brukes gjerne som motivasjon i idrett. «Alle er gode til noe – og vi skal finne ut hva» oppsummerer 120 timer med Jobbklubb.

Det er det vi kaller «Hjelp til selvhjelp».

Kontaktperson

Birgitte Osnes
Jobbklubb

T 936 79 631

Sitat fra tidligere jobbsøkere på  jobbklubb :

 • «Fantastisk kurs! Tydelige og blide kursholdere som er gode til å lære fra seg og ser hver enkelt»
 • «Dette kurset skulle kommet tidligere  for folk som blir arbeidsledige»
 • «Dette er en veldig positiv prosess for jobbsøkere. En stor takk til Mindus!»
 • «Man får jobbe som man vil på det man trenger, og alltid hjelp å få om det trengs».
 • «Jeg føler det var veldig bra å treffe alle de forskjellige jobbsøkerne i samme situasjon som meg»
 • «Kunne ikke vært et bedre kurs for min del»
 • «Flott opplegg med fantastisk inspirerende kursholdere!»
 • «Veldig positivt overrasket!»
 • «Fantastisk flotte instruktører!!»
 • «Har bare positive tilbakemeldinger å komme med til instruktørene og Jobbklubb-opplegget her på Mindus!
  Har lært utrolig mye, og åpnet nye veier for meg. Har fått en mer positiv holdning i livet»
 • «Har vært sosialt og en flott opplevelse. Takk for et flott kurs, det har vært greit å skrive bra søknader, noe som jeg har stått litt fast med»
 • «Det var flott å endelig få faste rutiner og forutsigbarhet i hverdagen»
 • «Det var fint med et spark bak for å få gjort ting jeg ellers hadde utsatt til i morgen».