For Jobbsøker

FOR JOBBSØKER:

Er du på jakt etter jobb eller har behov for tilpasninger i arbeidslivet? Våre jobbkonsulenter  har erfaringen og kompetansen til å hjelpe deg videre.

 I et godt og tett samarbeid med NAV og næringslivet hjelper Mindus deg med å finne muligheter , og hva som må til for at du skal komme i jobb, fullføre studier eller få en bedre arbeidshverdag.

Tiltakene  kan innebære alt fra kartlegging, karriereveiledning, CV/ søknadsskriving, intervjutrening til å få prøvd deg ut i jobb.

Det er NAV som søker plass for den enkelte.

På denne siden finner du en oversikt over de mulighetene vi har for deg på Mindus.

Hvis du lurer på hva som passer for deg, eller tenker at dette er noe for meg, ta kontakt og så finner vi ut av det sammen. 

Pål Sirris
Avdelingsleder

T 922 17 564

Arbeidsmarkedstiltak

HVA ER ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING( AFT):

Arbeidsforberedende trening ( AFT) skal bidra til  å prøve ut arbeidssøkernes arbeidsevne, og til å styrke den enkeltes mulighet til å komme i ordinært arbeid eller starte utdanning

Gjennom kartlegging av ressurser, arbeidsrettet opplæring og arbeidsutprøving, finner den enkelte sine muligheter i det ordinære arbeidsliv. Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon, og individuelle behov er viktige arbeidsområder underveis.

Arbeidsforberedende trening ( AFT) kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte jobbsøkers individuelle behov.

Basert på henvisning/ bestilling fra NAV utarbeides det en individuell handlingsplan. Planen skal inneholde en beskrivelse av hva man planlegger å gjøre, herunder målsettinger og aktiviteter for å nå disse.

Klikk her for å lese mer i brosjyren.

Hva er varig tilrettelagt arbeid (VTA)?

Varig tilrettelagt arbeid er et individuelt tilpasset tiltak i skjermet virksomhet. Målet er at den enkelte utfører arbeidsoppgaver tilpasset egen yteevne. Varighet er ubegrenset, og hver enkelt får oppfølging av en veileder.

Hvem er VTA for?

For personer som har fått innvilget eller er i påvente av uførepensjon.

Det er NAV som søker plass for den enkelte

Klikk her for å lese mer i brosjyren.

Jobbklubben på Mindus:

«Hjelp til selvhjelp» oppsummerer godt jobbklubben på Mindus. Kurset er mer enn et kurs.

Det er en arena for nettverksbygging mellom mennesker, og mellom deltakerne og arbeidsmarkedet.

Mer om Jobbklubb her:

Arbeidsnorsk med praksis

Norsk språk er mye mere enn bøying av verb og bruk av pronomen. Arbeidslivet er en sammensatt greie med både språk, lover, uskrevne regler, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og mye annet. «Norsk med arbeidspraksis» prøver å komme innom det mest nødvendige. Men å tro at man kan dra gjennom 12 års skolepensum på et seks måneders kurs, blir nok «å gape over for mye». Var forresten det et vanlig norsk uttrykk? Hva mente jeg egentlig nå?

Les mer her: