Smartkurs

Kunnskap i personlig økonomi er en viktig kompetanse for livsmestring.

Trygg Økonomi AS har utviklet en helhetlig undervisningsmetode i personlig økonomi som et verktøy til økt selvhjelp i livet. Smartkurs lærer brukerne å budsjettere og å se den store nytten av å gjøre det. Smartkurs er samtidig et kurs i personlig utvikling, hvor man ser på sammenhengen mellom økonomi, helse og hverdag. Smartkurs er også en oppmuntring  til å endre sin økonomiske atferd, der det er hensiktsmessig.

Målet med Smartkurs er at deltakerne skal oppdage at praktiske ferdigheter i økonomi har avgjørende betydning for deres egen trivsel, helse, og yteevne i arbeidslivet. Fordelene ved å forstå, holde synlig og arbeide med økonomien gjelder ikke bare for snevre områder i livet, men gir en bred kompetanse for livsmestring. Kompetanse i økonomi er på mange måter en «helgardering» som praktisk beredskap for hverdagen.

I Smart lærer man om økonomi, ikke gjennom tenkte eksempler, men ved å bli kjent med sin egen økonomi. Med denne innfallsvinkelen blir det vanskelig for en deltaker å si at kompetansen man tilbyr gjennom Smart ikke er interessant eller aktuell.

I løpet av kurset utvikler deltakerne sine årsbudsjett, hvor man fokuserer på valgene bak tallene. Deltakerne oppmuntres til å tenke nytt. Smart består av kursmateriell til hver kursdeltaker og verktøy for å holde god kontroll på økonomien etter at kurset er slutt – faktisk for resten av livet.

Les mer om Smartmetoden

Kontaktperson

Sverre Watland

T 404 14 951