Om Mindus AS

Mindus har lang tradisjon i Mandal og har vært i drift i over 40 år og teller i dag 26 ansatte.

Mindus er en moderne Arbeid & Inkluderingsbedrift som satser innovativt.

VI leverer produkter som konkurrerer med de beste på både pris og kvalitet – innen maskinering, sveis, skilt og treprodukter.

Når du handler hos Mindus hjelper du mennesker inn i arbeidslivet igjen, og Du/Dere er med og tar et samfunnsansvar.

Mindus er en non-profitt bedrift  hvor alt eventuelt overskudd går tilbake til bedriften som igjen vil si at vi kan oppgrader oss og samtidig få flere personer ut i jobb.

eQuass

EPR (European Platform for Rehabilitation)tilbyr sertifiseringstjenester iht EQUASS

Assurance innenfor velferdssektoren i Norge.

Det betyr at alle virksomheter som ønsker å dokumentere kvaliteten på de tjenestene de tilbyr kan søke EPR om sertifisering iht dette kvalitetssikringssystemet

Mindus er medlem av Ringer i vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft.

Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben.

Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.